ข้อจำกัดบางอย่างของการเลสิกที่ควรรู้

Operation of sight.

ถึงแม้ว่าการแก้ปัญหาสายตาด้วยการทำเลสิก จะเป็นวิธีที่ใช้รักษาสายตาที่เกิดความผิดปกติแบบถาวรและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบันวิธีหนึ่ง แต่เลสิกก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของคนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปจะมีภาวะสายตายาวตามอายุ ซึ่งเป็นความเสื่อมไปตามวัย การแก้ไขด้วยการทำเลสิคจึงต้องทำภายใต้รูปแบบและเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้ที่จะแก้ปัญหาสายตาด้วยเลสิค

คนที่จะทำเลสิกต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปอีกทั้งยังต้องมีค่าสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี และไม่ต้องการสวมใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์อีกต่อไป อาจเนื่องมาจากการประกอบอาชีพการทำงานและทำกิจวัตรประจำวันหรืองานอดิเรกที่ไม่สะดวกสบายที่จะต้องใส่แว่นและคอนแทคเลนส์คนไข้ที่จะทำเลสิคจะต้องไม่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมลูก และไม่มีโรคของกระจกตาหรือโรคตาอย่างรุนแรง เช่น จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้งอย่างรุนแรงรวมถึงโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการสมานแผลหลังจากการทำเลสิก ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการผ่าตัดด้วยวิธีเลสิคอย่างละเอียดตลอดจนมีความคาดหวังที่ถูกต้อง เรื่องของความเข้าใจและความคาดหวังของคนไข้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเลสิก คนไข้ต้องมีทัศนคติที่ดี และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง เพราะการรักษาทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง แต่การเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาอย่างการทำเลสิคก็ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้

หากใครอยากรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาสายตาด้วยเลสิกเพิ่มเติม คลิกเลย : https://www.laservisionthai.com/treatment/เลสิกไร้ใบมีด-femtolasik-นวัตกรรมใหม่แห่งการรักษาสายตา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *