4 หลักการเลือกศูนย์เลสิคอย่างไร? ให้ปลอดภัย

            “เลสิก” คือ การปรับแต่งความหนาและโค้งของกระจกตาเพื่อแก้ไขปัญหาดวงตาผิดปกติต่าง ๆ ด้วยวิธีการเลเซอร์หรือผ่าตัดลงใบมีด ซึ่งการรักษาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น ทว่าการเลือกแพทย์ที่เชี่ยวชาญอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ผู้เข้ารับการรักษาควรได้รับเมื่อเทียบกับราคา ดังนั้นผู้เข้ารับการรักษาควรมีการศึกษาศูนย์เลสิกที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์เลือกศูนย์เลสิค 4 ข้อ ดังนี้

1. เลือกศูนย์เลสิกที่มีชื่อเสียง คำว่า “ชื่อเสียง” ในที่นี่ คือ ประสบการณ์ในด้านการรักษาต้องมียาวนานและประสบความสำเร็จในระดับที่ดี ผู้เข้ารับการรักษาจำเป็นต้องใจเย็นแล้วคัดเลือกศูนย์เลสิคที่เหมาะสมและดีที่สุดเพื่อดวงตา ยิ่งดวงตาเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการดำรงชีพ ดังนั้นควรเลือกอย่างพิถีพิถัน

2. ทันสมัย ความ “ทันสมัย” นอกจากผู้เข้ารับการรักษาจะพิจารณาที่โครงสร้างศูนย์เลสิกอย่างเดียวไม่เพียงพอ ผู้เข้ารับการรักษาต้องเน้นหนักไปที่เครื่องมือในการรักษามีความทันสมัยหรือไม่…? เทคโนโลยีและวิธีการรักษาก้าวหน้าหรือล้าหลัง เพราะการรักษาด้วยวิธีการล้าหลังความปลอดภัยไม่เทียบเท่าการรักษาแบบทันสมัยที่มีเครื่องมือครบครันแน่นอน

3. แพทย์เฉพาะทางหรือจักษุแพทย์มีความชำนาญ ผู้เข้ารับการรักษาต้องสืบประวัติแพทย์ในศูนย์เลสิค อย่างละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ เนื่องจากประสบการณ์ในการทำงานสามารถบ่งบอกความผิดพลาดในการรักษาได้ หากมีประสบการณ์มาก เทคนิคต่าง ๆ ในการรักษาย่อมมาก ส่งผลให้ผู้เข้ารับการรักษาปลอดภัยขึ้นในระดับหนึ่ง

4. ค่าใช้จ่ายไม่แพงจนเกินไป การพิจารณาค่าใช้จ่ายว่าควรเข้ารับการรักษาหรือไม่…? ควรเปรียบเทียบเทคโนโลยีในศูนย์เลสิกว่าเหมาะสมกับราคาที่ต้องจ่าย เช่น การรักษาที่ล้าสมัยด้วยเทคโนโลยีเก่า ๆ ทว่ามีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่แพงเทียบเท่าเทคโนโลยีใหม่ เมื่อพิจารณาแล้วความสมเหตุผลสมผลไม่เพียงพอก็ไม่ควรรักษาในศูนย์เลสิกนั้น ๆ เป็นต้น

ที่สำคัญหากมีศูนย์เลสิคใกล้บ้าน ควรพิจารณาเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ เพราะหลังการรักษาแพทย์จะมีการนัดตรวจสุขภาพตาเป็นระยะ หากศูนย์อยู่ใกล้บ้านจะสะดวกต่อการเดินทางเข้ารับการติดตามผลหลังรักษาหรือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ปวดตาหลังผ่าตัด มีหนอง ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะทํา เลสิค ที่ไหนดี ขอแนะนำทำเลสิกไร้ใบมีด Laservision

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *