ส่อง 5 ประเทศที่การศึกษาดีที่สุดในโลก

หากพูดถึงการศึกษาพ่อแม่หลายๆคนคิดว่า การส่งลูกไปเรียนต่างประเทศจะทำให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีกว่า และได้รับประสบการณ์ชีวิตที่มากกว่า เพราะแน่นอนว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันเกือบทั่วโลกและเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญทำให้ผู้ปกครองอยากส่งลูกหลานไปเรียน เนื่องจากการที่ลูกหลานได้เข้าไปใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา ลูกหลานจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตัวเองอย่างรวดเร็ว เพราะด้วยความที่ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ

อันดับที่ 1 ฟินแลนด์
ฟินแลนด์เป็นประเทศที่การศึกษาดีที่สุดในโลก โดยนักเรียนทุกคนจะถูกสอนเหมือนกัน ไม่แบ่งชนชั้นคนเก่งและคนไม่เก่ง ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันหมด ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างเด็กเก่งและไม่เก่งมีน้อยที่สุดในโลก นอกจากนี้โรงเรีนฟินแลนด์มีการบ้านให้นักเรียนน้อยมากและมีสอบไม่บ่อยนัก ทำให้เด็กมีเวลาพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆ

อันดับที่ 2 สวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีคุณภาพทางการศึกษาที่อยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในโลก และมีนักเรียนเพียง 5% เท่านั้นที่เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน โดยโรงเรียนในสวิตเซอร์แลนด์จะสอนภาษาเยอรมัน, ฝรั่งเศส และอิตาลี แบ่งตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ ซึ่งเด็กจะแยกออกไปเรียนตามสิ่งที่ตัวเองสนใจและตัวเองถนัด

อันดับที่ 3 เบลเยียม
ในประเทศเบลเยียม มีให้เลือกทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน สำหรับเด็กอายุ 4 – 18 ขวบ ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆหรือเสียเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะงบการบริหารประเทศส่วนใหญ่มอบให้แก่ระบบการศึกษาของประเทศ นอกจากนี้โรงเรียนมัธยมในเบลเยียม มี 4 ประเภทให้เลือก คือ โรงเรียนสามัญทั่วไป โรงเรียนเทคนิค โรงเรียนอาชีวศึกษา และโรงเรียนทางด้านศิลปะ ถือว่าเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมความต้องการและความสนใจของนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้ย

อันดับที่ 4 สิงค์โปร
ประเทศสิงค์โปรเป็นประเทศที่มีผลคะแนนที่สูงมาก ซึ่งก็ได้มาจากความเคร่งครัดและความเข้มงวด อย่างไรก็ตามระบบการศึกษาของประเทศสิงค์โปรยังส่งผลให้เกิดความกดดันและความเครียดต่อเด็กที่อายุน้อยอีกด้วย

อันดับที่ 5 เนเธอร์แลนด์
จากการวิจัยพบว่า เด็กประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเด็กที่มีความสุขที่สุดในโลก โดยโรงเรียนส่วนใหญ่จะสั่งการบ้านน้อย ทำให้นักเรียนมีความกดดันและความเครียดต่ำ โรงเรียนในประเทศเนเธอร์แลนด์มีทั้งโรงเรียนศาสนา โรงเรียนของรัฐ และส่วนน้อยที่เป็นโรงเรียนเอกชน

แต่การส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศพ่อแม่จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นต้องวางแผนให้พร้อมและรอบคอบ อย่างประกันสุขภาพและประกันออมทรัพย์ Max kid จากแมนูไลฟ์ ประกันชีวิตที่จะทำให้พ่อแม่อุ่นใจ เพราะ ผู้ปกครองสามารถเก็บออมเงินให้ลูกได้อย่างต่อเนื่องและได้รับเงินคืนตลอดสัญญา 180% อีกทั้งมีคุ้มครองประกันสุขภาพ หากต้องนอนโรงพยาบาลและคุ้มครองสำหรับการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *