The Forestias พื้นที่แห่งความสุข…

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัย ด้วยปัจจัยและเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ทำเลที่ตั้ง ความสะดวกสบายในการเดินทาง สภาพแวดล้อม ดีไซน์แบบบ้าน ความน่าอยู่ของโครงการ รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อปล่อยเช่า แต่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการที่พักอาศัยแบบผสมผสานกับธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขและมีสุขภาพดียิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับโครงการเมืองรูปแบบใหม่อย่าง The Forestias ที่นำเอาธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ มาตั้งไว้ท่ามกลางความสุนทรีย์ของธรรมชาติ ด้วยมีผืนป่าขนาดใหญ่ 30 ไร่ ที่คอยสร้างอากาศบริสุทธิ์ ความสบาย และความผ่อนคลายให้กับลูกบ้านที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ดังนั้นโครงการ The Forestias จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกพื้นที่ของโครงการ ดังนี้

สุขกับพื้นที่ที่มากกว่า            

พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน คือหัวใจของความสุขของคนในบ้าน โครงการ The Forestias จึงออกแบบพื้นที่ภายในบ้านและคอนโดมิเนียมหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกในครอบครัว เช่น การสร้างห้องนั่งเล่นไว้ดูหนังหรือฟังเพลง เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน และได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ทั้งนี้คนในแต่ละช่วงวัยยังสามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างอิสระในพื้นที่ส่วนตัวได้อีกด้วย ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของคนในแต่ละช่วงวัยได้ดี

สุขกับสังคมสิ่งแวดล้อม            

การมีสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ดี ย่อมทำให้ชีวิตมีความสุขและมีสุขภาพดีไปด้วย นั่นจึงไม่แปลกที่หลายคนจะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยด้วยเหตุผลปัจจัยสังคมสิ่งแวดล้อม เพราะนั่นคือการวางแผนเลือกสังคมให้ครอบครัวในอนาคต ซึ่งตอบโจทย์ความเชื่อที่ว่า การได้อยู่ใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เป็นปัจจัยที่ทำให้คนเรารู้สึกสบาย ผ่อนคลายและมีความสุข ดังนั้นการเลือกโครงการระดับคุณภาพที่ดีอย่างThe Forestias ย่อมหมายถึงการเลือกสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นกัน

สุขกับ Facility 

โครงการ The Forestias ให้ความสำคัญกับพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยของลูกบ้านทุกคน โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวจากทุกเจเนอเรชั่นไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย สามารถใกล้ชิด ดูแลซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีในพื้นที่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบายกว่าที่เคย ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะทางสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน เช่น คลับเฮาส์ ที่มีผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีมาคอยให้บริการลูกบ้านทุกคน จึงถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในโครงการ

สุขกับการเรียนรู้

พื้นที่ป่าของโครงการ The Forestias เสมือนเป็น “พื้นที่ส่วนกลางเพื่อการเรียนรู้” ที่สามารถใช้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศได้ตลอดทั้งปี ดังเช่น Forest Pavilion ศูนย์การเรียนรู้ Immersive Experience ที่ให้ศึกษาระบบนิเวศผ่านเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ผู้คนจึงได้เรียนรู้ระบบนิเวศผ่านการสัมผัส การพบเห็น การได้ยิน ซึ่งถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการปลูกฝัง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนรู้ไปพร้อมกัน

โครงการรูปแบบใหม่อย่าง The Forestias ถือเป็นเมืองแห่งความสุข ที่ยั่งยืนและเมืองที่ทุกคนฝันถึง เนื่องจากเป็นโครงการแรกของโลกที่นำเอาธรรมชาติและสังคมมาอยู่รวมกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีตลอดการพักอาศัยในเมืองแห่งความสุขนี้ ดังนั้นหากคุณสนใจเข้ามาใช้ชีวิตที่เมืองแห่งความสุขแห่งนี้ หรือต้องการเติบโตไปพร้อมกับการวิวัฒนาการของธรรมชาติในโครงการ The Forestias สามารถเข้าดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://mqdc.com/th/our-business/theme-project/theforestias

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *