The Forestias พื้นที่แห่งความสุข…

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัย ด้วยปัจจัยและเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ทำเลที่ตั้ง ความสะดวกสบายในการเดินทาง สภาพแวดล้อม ดีไซน์แบบบ้าน ความน่าอยู่ของโครงการ รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อปล่อยเช่า แต่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการที่พักอาศัยแบบผสมผสานกับธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขและมีสุขภาพดียิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับโครงการเมืองรูปแบบใหม่อย่าง The Forestias ที่นำเอาธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ มาตั้งไว้ท่ามกลางความสุนทรีย์ของธรรมชาติ ด้วยมีผืนป่าขนาดใหญ่ 30 ไร่ ที่คอยสร้างอากาศบริสุทธิ์ ความสบาย และความผ่อนคลายให้กับลูกบ้านที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ดังนั้นโครงการ The Forestias จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกพื้นที่ของโครงการ ดังนี้ สุขกับพื้นที่ที่มากกว่า             พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน คือหัวใจของความสุขของคนในบ้าน โครงการ The Forestias จึงออกแบบพื้นที่ภายในบ้านและคอนโดมิเนียมหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกในครอบครัว เช่น การสร้างห้องนั่งเล่นไว้ดูหนังหรือฟังเพลง เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน และได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ทั้งนี้คนในแต่ละช่วงวัยยังสามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างอิสระในพื้นที่ส่วนตัวได้อีกด้วย ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของคนในแต่ละช่วงวัยได้ดี สุขกับสังคมสิ่งแวดล้อม             การมีสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ดี ย่อมทำให้ชีวิตมีความสุขและมีสุขภาพดีไปด้วย นั่นจึงไม่แปลกที่หลายคนจะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยด้วยเหตุผลปัจจัยสังคมสิ่งแวดล้อม เพราะนั่นคือการวางแผนเลือกสังคมให้ครอบครัวในอนาคต ซึ่งตอบโจทย์ความเชื่อที่ว่า การได้อยู่ใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เป็นปัจจัยที่ทำให้คนเรารู้สึกสบาย ผ่อนคลายและมีความสุข ดังนั้นการเลือกโครงการระดับคุณภาพที่ดีอย่างThe Forestias ย่อมหมายถึงการเลือกสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นกัน สุขกับ Facility  โครงการ The Forestias …

เลือกทำเลบ้านแบบไหนดี ให้เหมือนเมืองแห่งความสุข

หนึ่งในสิ่งสำคัญของการซื้อบ้าน อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่แบบและสไตล์ของบ้านแต่เพียงเท่านั้น เรายังต้องให้ความสำคัญในเรื่องของทำเลที่ตั้งของโครงการบ้านให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ โดยในการเลือกทำเลของบ้านนั้น เราจะต้องดูเรื่องอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ 1.สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ อากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก ความชื้น และปัญหามลพิษ เพราะสิ่งเหล่าจะอยู่คู่กับโครงการบ้านที่เราได้ซื้อไปตลอดอีกนานและอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก ดังนั้นเราควรที่จะนำสิ่งเหล่ามาพิจารณาเลือกทำเลบ้านให้สอดคล้องกับความคิดเมืองแห่งความสุข 2.ความสะดวกในการเดินทาง ได้แก่ เส้นทางในการเดินทาง ระบบขนส่งมวลชน ความหนาแน่นของการจราจร ซึ่งหากบ้านที่เราซื้อนั้นเดินทางได้ง่าย มีรถเมล์ รถไฟฟ้า หรือรถให้บริการขนส่งสาธารณะผ่าน ก็ย่อมทำให้เรามีทางเลือกในการเดินทางมาก ช่วยให้เราไม่ต้องมาค่อยปวดหัวกับการเดินทาง 3.สภาพแวดล้อมที่ดี เมื่อคุณในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดี สภาพแวดล้อมที่ช่วยลดฝุ่น อากาศดีผ่อนคลายและสดชื่นทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน สาธารณูปโภคต่างๆของโครงการที่ครบถ้วน น้ำ ไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 4.ศักยภาพในอนาคต ได้แก่ ความน่าสนใจของพื้นที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือโอกาสที่จะมีการลงทุนใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น การขยายเส้นทางของระบบขนส่งมวลชน การสร้างถนนผ่านโครงการ การตั้งนิคมอุตสาหกรรม หรือการสร้างห้างสรรพสินค้าสำหรับความเป็นอยู่ในอนาคต ย่อมทำให้ทำเลนี้กลายมาเป็นเมืองแห่งความสุขสำหรับการอยู่อาศัยได้มากขึ้น หากใครที่สนใจมองหาทำเลบ้านสำหรับเมืองแห่งความสุข สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mqdc.com/th/our-business/theme-project/theforestias